Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì

Thuế xuất nhập khẩu trong tiếng Anh được gọi là “Import – Export Tax,” là loại thuế gián thu được áp dụng đối với hàng hóa được chấp nhận xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Đây là một phần trong hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam và cũng tương đối độc lập trong hệ thống thuế toàn cầu.

Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là Import – Export Tariff (/ˈɪmpɔːt/ – /ɪkˈspɔːt/ /ˈtærɪf/) thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong ngành xuất nhập khẩu.

Mục đích của biểu thuế xuất nhập khẩu:

Chỉ thu một lần, áp dụng cho hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch.

Bảo hộ nền sản xuất trong nước, không thể áp dụng biện pháp hành chính.

Một số ví dụ về biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh:

Import – Export tariff of all kinds of seafood.

(Biểu thuế xuất nhập khẩu các loại hải sản).

Import – Export tariff of fruits and berries.

(Biểu thuế xuất nhập khẩu các loại trái cây và hoa quả).

Import – Export tariff of animal products.

(Biểu thuế xuất nhập khẩu các sản phẩm động vật).

Bài viết biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhothemanor.org.

Trả lời

0913.756.339