Nghỉ hè tiếng Anh là gì

Nghỉ hè trong tiếng Anh được gọi là “summer break”, phiên âm ˈsʌmər breɪk. Đây là khoảng thời gian cụ thể khi các trường học đóng cửa sau khi hoàn thành một năm học.

Nghỉ hè tiếng Anh là summer break, phiên âm /ˈsʌmər breɪk/. Nghỉ hè là khoảng thời gian trường học sẽ đóng cửa sau khi kết thúc một năm học.

Kỳ nghỉ hè có thể giúp trẻ trải nghiệm được nhiều hoạt động khác nhau bên ngoài phạm vi kiến thức tại trường, lớp.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến nghỉ hè.

Summer break /ˈsʌmər breɪk/: Nghỉ hè.

Exciting /ɪkˈsaɪt̬ɪŋ/: Phấn khởi.

Interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: Hấp dẫn.

Fabulous /ˈfæbjəəs/: Tuyệt vời.

Enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbəl/: Thú vị.

Relaxing /rɪˈlæksɪŋ/: Thư giãn.

Awesome /ˈɑːsəm/: Tuyệt vời.

Wonderful /ˈwʌndɚfəl/: Tuyệt vời.

Amazing /əˈmeɪzɪŋ/: Kinh ngạc.

Breathtaking /ˈbreθˌteɪkɪŋ/: Ngoạn mục.

Dive /daɪv/: Lặn.

Sailing /ˈseɪlɪŋ/: Chèo thuyền.

Windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/: Lướt ván.

Waterskiing /ˈwɔːtəˌskiːɪŋ/: Trượt nước.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến nghỉ hè.

What are you going to do on holiday?

Bạn định làm gì trong kì nghỉ?

How was your day off?

Ngày nghỉ của bạn thế nào?

We have a great stay in Nha Trang.

Chúng tôi có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở Nha Trang.

Where do you plan on this summer vacation?

Bạn dự định đi đâu trong kỳ nghỉ hè này?

We are very excited for the upcoming summer outing.

Chúng tôi rất háo hức cho chuyến đi chơi hè sắp tới.

Bài viết nghỉ hè tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhothemanor.org.

Trả lời

0913.756.339