Tư duy tiếng Hàn là gì

“Tư duy” trong tiếng Hàn được gọi là “사고하다 (sagohada).” Tư duy là một quá trình sáng tạo giúp con người xây dựng tri thức để nhận biết vấn đề và tìm cách giải quyết chúng.

Tư duy tiếng Hàn là 사고하다 (sagohada). Tư duy là một kỹ năng quan trọng, có tính ứng dụng cao trong thời đại phát triển ngày nay.

Với khả năng tư duy đa dạng, con người có thể nhìn nhận, đánh giá vấn đề và có cách giải quyết, xử lý phù hợp.

Những từ vựng tiếng Hàn liên quan đến tư duy.

사고방식 (sagobangsig): Phương thức tư duy.

사고력 (sagolyeog): Khả năng tư duy.

마인드맵 (maindeumaeb): Sơ đồ tư duy.Tư duy tiếng Hàn là gì

지능 (jineung): Trí thông minh.

지식 (jisig): Tri thức.

아이큐 (aikyu): Chỉ số IQ.

재능 (jaeneung): Tài năng.

지능적 (jineungjeog): Tính thông minh.

지혜 (jihye): Trí tuệ.

지적 능력 (jijeog neunglyeog): Năng lực tri thức.

창의성 (chang-uiseong): Tính sáng tạo.

인지 (inji): Nhận thức.

지성 (jiseong): Trí tuệ.

창의력 (chang-uilyeog): Khả năng sáng tạo.

판단력 (pandanlyeog): Khả năng phán đoán.

통찰력 (tongchallyeog): Khả năng quan sát.

인지력 (injilyeog): Khả năng nhận thức.

Bài viết tư duy tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Canhothemanor.org.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

0919.620.880