Dịch vụ trong tiếng Hàn là gì

Dịch vụ trong tiếng Hàn được gọi là 서비스 (Seobiseu). Đây là quá trình triển khai các hoạt động, hành vi dựa trên các yếu tố không vật lý để giải quyết các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Dịch vụ trong tiếng Hàn là 서비스 (Seobiseu). Dịch vụ là sản phẩm của lao động, không tồn tại dưới dạng vật thể, quá trình sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng.

Một số từ vựng tiếng Hàn liên quan đến dịch vụ:

고객 센터 (Gogaeg senteo): Trung tâm chăm sóc khác hàng.

상담원 연결 (Sangdam-won yeongyeol): Kết nối với nhân viên tư vấn.Dịch vụ trong tiếng Hàn là gì, sgv

수리 센터 안내 (Suli senteo annae): Hướng dẫn của trung tâm sửa chữa.

요금 안내 (Yogeum annae): Tư vấn về phí.

이용 안내 (Iyong annae): Hướng dẫn sử dụng.

가입하다 (Gaibhada): Gia nhập, đăng ký tham gia.

개통하다 (Gaetonghada): Khai thông (Đưa vào sử dụng sau lắp đặt và sửa chữa).

설치하다 (Seolchihada): Lắp đặt, cài đặt.

해지하다 (Haejihada): Hủy, cắt hợp đồng.

상담원과 상담하다 (Sangdam-wongwa sangdamhada): Tư vấn với nhân viên tư vấn.

신제품을 안내하다 (Sinjepum-eul annaehada): Hướng dẫn về sản phẩm mới.

연락 가능한 연락처 (Yeonlag ganeunghan yeonlagcheo): Địa chỉ liên lạc có thể liên lạc.

재발급을 원하다 (Jaebalgeub-eul wonhada): Muốn tái phát cấp ( Đăng kí lại, sử dụng lại).

Một số mẫu câu tiếng Hàn liên quan đến dịch vụ:

Khách hàng chỉ ưa thích sản phẩm của những công ty có dịch vụ tốt.

고객들은 애프터서비스가 좋은 회사의 상품을 선호한다.

Gogaegdeul-eun aepeuteoseobiseuga joh-eun hoesaui sangpum-eul seonhohanda.

Công ty đó không những sản phẩm tốt mà dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng tốt.

그 회사는 제품이 좋을 뿐만 아니라 고객 서비스도 좋다.

Geu hoesaneun jepum-i joh-eul ppunman anila gogaeg seobiseudo johda.

Bạn tôi nói rằng công ty đó có dịch vụ rất tốt.

제 친구가 그 회사는 서비스가 아주 좋대요.

Je chinguga geu hoesaneun seobiseuga aju johdaeyo.

Dịch vụ khách hàng ở đây phải nói là nhất.

여기 고객 서비스는 최고라고 해야 합니다.

Yeogi gogaeg seobiseuneun choegolago haeya habnida.

Bài viết dịch vụ trong tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi canhothemanor.org.

Trả lời

0913.756.339