Tôi là giáo viên dịch sang tiếng Nhật

Tôi là giáo viên trong tiếng Nhật là 私は教師です (watashi wa kyōshi desu), phiên âm. Đây là mẫu câu cơ bản khi giới thiệu bản thân là một giáo viên, với từ “kyōshi” để diễn đạt về chức vụ nghề nghiệp.

Dịch nghĩa câu tôi là giáo viên sang tiếng Nhật :

私は教師です。

Watashi ha kyoushi desu.

Một số từ vựng liên quan

楽団の先生:がくだんのせんせい (gakudan no sensei) : giáo viên dạy nhạc.

担任:たんにん (tannin) : giáo viên chủ nhiệm.

中等教員:ちゅうとうきょういん (chyutoukyouin) : giáo viên trung học.

助教授:じょきょうじゅ (jokyouju) : giáo viên trợ giảng.

幼稚園の教員:ようちえんのきょういん (youchien no kyouin) : giáo viên dạy mẫu giáo.

家庭教師:かていきょうし (kateikyoushi) : giáo viên giảng dạy tại nhà.

Một số câu liên quan

Giáo viên của khoa.

学部の教員。

Gakubu no kyoin.

Giáo viên có đủ học vị và bằng cấp.

学位と資格のある教師。

Gakui to shikaku no aru kyoushi.

Giáo viên đã có chứng chỉ hành nghề giáo.

教員免許を有した教師。

Kyouin menkyo wo yuushita kyoushi.

Bài viết tôi là giáo viên dịch sang tiếng Nhật được tổng hợp bởi canhothemanor.org.

Trả lời

0919.620.880