Rượu hoa quả tiếng Anh là gì

Rượu hoa quả trong tiếng Anh được gọi là “fruit wine,” cách phát âm là fruːt waɪn, là thức uống có cồn được chưng cất từ các loại hoa quả. Chúng mang hương vị đặc trưng của các loại trái cây được sử dụng để sản xuất.

Rượu hoa quả tiếng Anh là fruit wine, phiên âm là /fruːt waɪn/, là thức uống có cồn được lên men từ các loại hoa quả.

Rượu vang và rượu Brandy không được xếp vào nhóm rượu hoa quả mặc dù chúng được lên men từ quả nho.

Rượu hoa quả có hương vị của các loại trái cây làm ra chúng. Rượu có vị ngọt và nồng độ cồn không cao.

Các loại hoa quả để làm rượu thường có vị ngọt vì chúng dễ lên men.

Tên tiếng Anh của một số loại rượu hoa quả:

Strawberry Wine /ˈstrɔːbəri waɪn/: Rượu nho.

Apple Wine /ˈæpəl waɪn/: Rượu táo.

Apricot wine /ˈeɪprɪkɒt waɪn/: Rượu mơ.

Guava wine /ˈɡwɑːvə waɪn/: Rượu ổi.

Lychee wine /ˈlaɪtʃiː waɪn/: Rượu vải.

Cranberry Wine /ˈkrænbəri waɪn/: Rượu việt quất.

Một số mẹo tự làm rượu hoa quả bằng tiếng Anh:

The main thing to remember is the ratio, which is best worked out through trial and error and personal preference.

Điều quan trọng cần nhớ là tỷ lệ, tốt nhất là thông qua thử nghiệm và sở thích cá nhân mỗi người để có tỷ lệ thích hợp.

To make 5 gallons of wine, the corresponding amount of fruit is typically around 10 to 15 pounds, depending on the strength of the flavor you’re looking to distill.

Để tạo ra 5 gallon rượu, lượng trái cây tương ứng khoảng 10 đến 15 pound, tùy thuộc vào độ mạnh của hương vị mà bạn muốn chưng cất.

Bài viết rượu hoa quả tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhothemanor.org.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

0919.620.880