Gauze mask là gì

Mặt nạ bằng gaza, được phiên âm là /ɡɑːz mæsk/, là một loại khẩu trang được thiết kế để che phủ khu vực mặt, nhằm bảo vệ người đeo khỏi nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn, bụi bặm, và các dạng dịch bệnh qua đường hô hấp.

Gauze mask phiên âm /ɡɑːz mæsk/ là khẩu trang. Đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn mầm bệnh từ người bệnh không phát tán ra bên ngoài và nhằm bảo vệ chính bản thân tránh một số bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp từ người khác.

Một số loại gauze mask thông dụng.

Loại chỉ dùng một lần như khẩu trang giấy, khẩu trang y tế.

Loại có thể tái sử dụng nhiều lần như khẩu trang vải, khẩu trang chứa than hoạt tính.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến gauze mask.

It’s a gauze mask, idiot.

Đó là cái khẩu trang, đồ ngốc.

Only, everyone will wear gauze mask.

Chỉ có điều, mọi người đều phải mang khẩu trang.

How’s this gauze mask work?

Khẩu trang này sử dụng thế nào?

About the man in the gauze mask, helping people.

Về người đeo khẩu trang, giúp đỡ người khác.

Place the gauze mask over your nose and mouth.

Đeo khẩu trang lên che mũi và miệng của quý vị.

Bài viết gauze mask là gì được tổng hợp bởi canhothemanor.org.

Trả lời

0919.620.880