Cồn tiếng Nhật là gì

Cồn trong tiếng Nhật là アルコール (Arukōru). Đây là một hợp chất hữu cơ, nằm trong loại rượu, được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp như y tế, in ấn, dệt may, điện tử.

Cồn tiếng Nhật là アルコール(Arukōru). Cồn là một chất không màu, dễ bay hơi, dễ cháy, khi cháy không có khói và xuất hiện ngọn lửa có màu xanh da trời, tan vô hạn trong nước và tan tronng một số hợp chất hữu cơ khác.

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến cồn:

アルコール度数(あるこーるどすう): Độ cồn

ノンアルコール飲料(ノンアルコールいんりょう): Đồ uống không cồn

お酒(おさけ ): Rượu

ビール: Bia
ワイン: Rượu vang

アルコール燃料(アルコールねんりょう): Nhiên liệu cồn
Một số câu ví dụ tiếng Nhật liên quan đến cồn:

飲酒後は運転しないでください.

Sau khi uống rượu xin đừng lái xe.

アルコール飲料に水を混ぜて品質を落とす.

Pha nước thêm vào đồ uống cồn sẽ làm giảm chất lượng .

メチルアルコールで電力を作くる燃料電池.

Pin nhiên liệu sản sinh ra năng lượng điện nhờ cồn metyla.

アルコールが引き起こす喜怒哀楽.

Cảm xúc do cồn gây ra.

この低アルコールビールはアルコール含有量が1%かそれ以下だ.

Loại bia nồng độ thấp này có nồng độ cồn 1% hoặc thấp hơn.

Bài viết cồn tiếng Nhật là gì được tổng hợp canhothemanor.org.

Trả lời

0913.756.339