Thi cấp 3 tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, ‘Thi cấp 3’ được gọi là ‘high school examination’, phiên âm là ˈhaɪ ˌskuːl ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən. Đây là kỳ thi tập trung khi sinh viên chuyển từ cấp 2 lên cấp 3, với điểm chuẩn được xác định từ ba môn chính là Toán, Văn và Anh.

Thi cấp 3 tiếng Anh là high school examination, phiên âm là /ˈhaɪ ˌskuːl ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/.

Thi cấp 3 là kỳ thi chuyển cấp từ cấp 2 lên, điểm đầu vào được tính từ ba môn chính là Toán, Văn, Anh, trong đó điểm môn Toán và Văn sẽ được nhân hai. Tùy thuộc vào trường sẽ có điểm tiêu chuẩn và chỉ tiêu đầu vào khác nhau.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến thi cấp 3.

Exam /ɪɡˈzæm/: Bài thi.

Revise /rɪˈvaɪz/: Ôn thi.

Copy /ˈkɒp.i/: Quay cóp.

Use a crib sheet /juːz ə krɪb ʃiːt/: Sử dụng tài liệu.

High mark /haɪ mɑːk/: Điểm cao.

Low mark /ləʊ mɑːk/: Điểm thấp.

Take an exam /teik æn ig´zæm/: Đi thi.

Cheat /tʃit/: Gian lận.

Qualification /,kwalifi’keiSn/: Bằng cấp.

Graduate /’grædjut/: Tốt nghiệp.

Retake /,ri:’teik/: Thi lại.

Test taker /test teikər/: Sĩ tử, người thi.

Examiner /ig´zæminə/: Người chấm thi.

Mỗi học sinh được chọn ba nguyện vọng trường muốn theo học, trường sẽ xét theo thang điểm mười từ trên xuống, điểm thi càng cao càng có lợi thế. Ngoài ra, cũng có một số trường có chế độ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa vào điểm trung bình bốn năm học tại trường cấp 2.

Thông thường, kỳ thi cấp 3 được diễn ra vào mùa hè khi học sinh cuối cấp hoàn thành chương trình học và ôn thi chuyển cấp. Kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng hai ngày với thời gian 120 phút cho môn Toán và Ngữ Văn, 60 phút dành cho môn Anh văn.

Riêng học sinh thi môn Chuyên sẽ có thời gian là bài là 150 phút, điều kiện dự thi vào trường chuyên phải có hạnh kiểm từ khá trở lên và tốt nghiệp cấp 2 loại giỏi.

Bài viết thi cấp 3 tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhothemanor.org.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

0913.756.339